• گزارش عملکرد یک ساله سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران منتشر شد

    کد: 26869
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 429
    هیات مدیره منتخب سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران بر اساس وظیفه مردم سالارانه و صنفی خود، گزارش عملکرد یک ساله خود را به صورت تفصیلی و شفاف منتشر کرد.

    این گزارش بیان‌گر خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام‌شده در کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعم از هیات مدیره، کمیسیون‌ها و دبیرخانه است و تلاش می‌کند تصویر روشن‌تری از اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده و همچنین مسیر پیش رو به دست دهد.

    این گزارش شامل بازه زمانی دی ماه ۹۶ تا اسفند ماه ۹۷ است و عملکرد هیات مدیره دوره پنجم را در بر می گیرد. در مقدمه این گزارش ابراز امیدواری شده که این اقدام در سال های آینده نیز به عنوان یک سنت مستمر تداوم پیدا کند تا در نهایت کل صنف شاهد بهبود روز افزون عملکرد سازمان باشند.
    این سند در سه فصل تدوین شده است. فصل اول به بیان برنامه های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و دستاوردهای آن، فصل دوم به گزارش فعالیت های هیات مدیره و کمیسیون ها و فصل سوم به گزارش کمی از عملکرد دبیرخانه و دیگر ارکان رسمی سازمان در سال گذشته پرداخته است.
     
    فایل گزارش عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ضمیمه این خبر بارگذاری شده است. 
     فایل پیوست
     
    AnnualReport97-15.pdf4.68  مگابایت
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان