•  
    معرفی کمیسیون‌های سازمان

     

    کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به منظور جلب مشارکت عملی اعضای صنف و استفاده از توان کارشناسی، مشاوره و امکانات اعضاء و فراهم‌آوردن امکان هدایت و نظارت مستقیم آنان، در زمینه‌های مختلف تشکیل می شود.
    ضوابط فعالیت و نحوه ارتباط کمیسیون‌ها با هیات‌مدیره و دبیرخانه نظام براساس "آیین‌نامه فعالیت کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران" خواهد بود.
    درحال حاضر 15 کمیسیون تخصصی و 6 کمیسیون موضوعی در سازمان فعالیت منظم و منسجم دارند. طبق آئین نامه تشکیل کمیسیون های سازمان نصر تهران، این کمیسیون ها هر دو هفته یک بار و طی برنامه زمانی و کاری مشخص ،جلسات تخصصی خود را تشکیل می دهند و ضمن بررسی مسائل و چالش های روز کسب و کار هر حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، اهداف و برنامه های تعیین شده را دنبال می کنند.

     

    فهرست 15 کمیسیون تخصصی سازمان نصر تهران

     

     

     

    فهرست 6 کمیسیون موضوعی سازمان نصر تهران

     

     

     

    آئین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های سازمان نصر تهران

    کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (اختصاراً: «سازمان») بر اساس بند 14 ماده 14 اساسنامه خود به منظور جلب مشارکت عملی اعضای صنف و استفاده از توان کارشناسی، اجرایی، مشاوره و امکانات اعضاء در راستای تجمیع نظرات صنف و اثرگذاری در تصمیمات حاکمیتی، نظارتی، اجرایی و همچنین تولید محتوای لازم برای توسعه بازار و اقتصاد صنعت فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف تشکیل می‌شود.
     
     
    ماده 1) ساختار کمیسیون
    هر کمیسیون دارای ارکان زیر است:
    • رئیس کمیسیون
    • قائم‌مقام کمیسیون
    • دبیر کمیسیون
    • اعضای کمیسیون
     
    ماده 2) وظایف کمیسیون
    وظایف کمیسیون به شرح زیر است:
    2-1. تدوین برنامه‌‌ها و اهداف کمیسیون همگام و هم‌سو با اهداف و راهبردهای کلان سازمان
    2-2. تشکیل مستمر و منظم جلسات کمیسیون با هدف پایش برنامه‌ها، تشویق اعضا به مشارکت فعال، بررسی مستمر موضوعات و مشکلات اعضای صنف، پایش بازار و موارد مشابه
    2-3. بررسی و ارایه نظرات تخصصی و کارشناسی در خصوص موارد مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون، ارجاع شده از سوی هیات‌مدیره سازمان، یا از سوی بدنه صنف، و یا به تشخیص خود کمیسیون
    2-4. رصد روندها و تصمیم‌های پیش‌رو در حوزه تخصصی کمیسیون و ارایه گزارش‌های تخصصی‌ به هیات‌مدیره و اعضای سازمان (طبق پیوست شماره 1)
    تبصره 1: گزارش باید به نحوی تدوین شود که محتوای لازم را برای شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار در آن حوزه تخصصی داشته و بتواند ضمن ارائه به مراجع ذی‌ربط و بالادستی، در تصمیم‌سازی‌های لازم نیز به هیات‌مدیره کمک کند.
    2-5. مشارکت فعال در اجرای مصوبات کمیسیون از طریق بکارگیری توان اجرایی کمیسیون و همچنین امکانات سازمان
    2-6. تعامل با سایر ارکان و اجزای سازمان، کمیسیون‌ها، و همچنین سایر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی و صنفی مرتبط با حوزه تخصصی کمیسیون، به منظور: پیشبرد اهداف کمیسیون و سازمان، توسعه بازار، بهبود کسب‌‌وکار، حل مشکلات و رفع موانع کسب‌وکار، از طریق ارائه پیشنهاد و درخواست به هیات‌مدیره یا به صورت مستقیم طبق ضوابط ماده 7
    2-7. ارایه گزارش عملکرد دوره‌ای کمیسیون در خصوص مصوبات و میزان پیشرفت آن‌ها به هیات‌مدیره (طبق پیوست شماره 2)
    2-8. تهیه و بکارگیری سازوکارهای لازم برای ارتباط مستمر با بدنه صنف از طریق انتشار منظم مصوبات، خبرنامه، گزارش‌های تخصصی (طبق پیوست شماره 1)، مصاحبه‌ها، انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به اجرای مصوبات کمیسیون و نتایج حاصله، و بکارگیری بازخورد و نظرات اعضای صنف در تصمیمات، اتخاذ راهبرد و روش‌های اجرایی کمیسیون
     
    ماده 3) نحوه تشکیل کمیسیون
    3-1. هیات‌‌مدیره در طول هر دوره نسبت به ایجاد، ابقا، ادغام یا انحلال کمیسیون‌ها اقدام می‌کند.
    تبصره 1: کمیسیون‌ها در آغاز هر دوره هیات‌مدیره، می‌توانند تا تشکیل کمیسیون جدید، با اعضای قبلی به فعالیت خود ادامه دهند.
    تبصره 2: پیشنهاد تشکیل کمیسیون جدید در هر مقطعی، با درخواست رسمی حداقل 7 عضو حقیقی یا حقوقی سازمان به دبیرخانه سازمان، قابل طرح و تصمیم‌گیری در هیات‌مدیره خواهد بود.
    3-2. در ابتدای فعالیت هر دوره، هیات‌مدیره و دبیرخانه سازمان سازوکار لازم را برای فراخوان اعضای متقاضی عضویت در کمیسیون‌ها و نیز تایید صلاحیت‌ها آن‌ها فراهم می‌کند. اعضای متقاضی عضویت در کمیسیون، با هماهنگی و به دعوت دبیرخانه سازمان تشکیل جلسه داده و با رای‌گیری از میان خود، اعضای کمیسیون را انتخاب می‌کنند. جلسه انتخاب اعضای کمیسیون زیرنظر دبیر سازمان و با اطلاع قبلی به متقاضیان عضویت برگزار شده و نحوه برگزاری و اداره آن می‌بایست متضمن امکان معرفی حضوری کاندیداهای عضویت به نحو مساوی و عادلانه باشد. تصمیمات جلسه توسط دبیرسازمان صورتجلسه شده و به امضای حاضران خواهد رسید.
    تبصره 1: شرط لازم برای عضویت اعضا در یک کمیسیون، فعال بودن در همان رسته است.
    تبصره 2: عضویت درکمیسیون‌های سازمان، منوط به معتبر بودن مجوز فعالیت در شاخه مرتبط است. 
    تبصره 3: متقاضیان عضویت از شاخه شرکت‌ها در کمیسیون باید از بین اعضای هیات‌مدیره، مدیر عامل، یا نمایندگان شرکت باشند. هر کدام از متقاضیان صرفاً با معرفی‌نامه رسمی و با مهر و امضای مجاز شرکت متبوع می‌توانند در جلسه انتخاب اعضای کمیسیون شرکت کنند. هر شرکت مجاز به معرفی حداکثر یک نماینده است.
    تبصره 4: برای شاخه فروشگا‌ه‌ها و مشاوران، صرفاً شخص دارنده مجوز معتبر سازمان حق عضویت در کمیسیون دارد. 
    تبصره 5: هر کمیسیون دارای حداقل 5 و حداکثر 21 عضو است.
    تبصره 6: هر شخص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان که در جلسه انتخاب اعضای کمیسیون اصالتاً حضور دارد، دارای یک رای بوده و هیچ‌گونه حضور وکالتی نیز مورد قبول نیست.
    تبصره 7: عضویت حداکثر دو نفر از اعضای شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی و حداکثر دو نفر از اعضای شاخه فروشگاه‌ها با تخصص مرتبط، در کمیسیون‌های رسته‌ای مربوط به شرکت‌ها، بلامانع است. 
    تبصره 8: حداقل نصف به اضافه یک نفر از اعضای «کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی»، باید از مشاوران دارای پروانه معتبر از سازمان باشند.
    3-3. در جلسه انتخاب اعضای کمیسیون، علاوه بر انتخاب اعضا، حداکثر 3 نفر از اعضای کمیسیون را به عنوان کاندیدا برای تصدی پست ریاست کمیسیون انتخاب و همراه با فهرست اعضای منتخب کمیسیون برای تصویب نهایی به هیات‌مدیره معرفی می‌شوند. هیات‌مدیره بر اساس رای‌گیری، نسبت به انتخاب یک کاندیدا به عنوان ریاست کمیسیون اقدام و رسماً فرد را منصوب می‌کند. علاوه بر این، هیات‌مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از برگزاری انتخابات کمیسیون، فهرست اعضا را نیز به تصویب نهایی برساند.
    تبصره 1: رئیس کمیسیون می‌تواند از اعضای هیات‌مدیره یا خارج از آن انتخاب شود.
    تبصره 2: هیات‌مدیره در رد یا قبول کاندیدهای پیشنهادی کمیسیون برای عضویت و ریاست کمیسیون، اختیار کامل داشته و در خصوص ریاست کمیسیون در صورت عدم تایید کاندیدهای پیشنهادی، مجدداً از اعضای کمیسیون درخواست معرفی حداکثر 3 نفر به عنوان کاندیداهای ریاست کمیسیون را خواهد کرد. در صورت عدم تائید مجدد کاندیداهای ریاست کمیسیون در نوبت دوم، هیات‌مدیره راساً مبادرت به انتخاب و انتصاب رئیس کمیسیون خواهد کرد.
    3-4. پس از انتخاب رئیس کمیسیون توسط هیات‌مدیره، رئیس کمیسیون از میان اعضای کمیسیون اقدام به انتخاب قائم‌مقام و دبیر کمیسیون می‌کند.
    3-5. دبیرخانه سازمان پس از تصویب اعضای کمیسیون، نسبت به صدور حکم یک ساله برای اعضا اقدام خواهد کرد. پس از صدور حکم، اعضای کمیسیون نمی‌توانند فردی را به عنوان نماینده خود برای حضور در جلسه جایگزین کنند.
    3-6. پس از شروع فعالیت کمیسیون‌ها، اضافه شدن اعضای جدید با پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب هیات‌مدیره انجام می‌گیرد.
     
    ماده 4) برگزاری جلسات کمیسیون
    4-1. رئیس کمیسیون وظیفه تشکیل و اداره جلسات کمیسیون را به عهده دارد. درصورت غیبت رئیس کمیسیون، وظایف و اختیارات وی بر عهده  قائم‌مقام کمیسیون است.
    4-2. جلسات کمیسیون بنا به دعوت رئیس کمیسیون و حداقل هر دو هفته یک بار، در روز و ساعت مشخص و با حضور حداقل نصف اعضا تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. 
    4-3. مصوبات کمیسیون با رای موافق حداقل سه چهارم حاضران در جلسه به تصویب می‌رسد.
    تبصره 1: حضور رئیس یا  قائم‌مقام کمیسیون برای رسمیت یافتن جلسه الزامی است.
    تبصره 2: تناوب و زمان برگزاری جلسات با تصویب کمیسیون قابل تغییر است. برگزاری جلسات کمیسیون با تناوب کمتر از دو هفته یک بار، نیازمند تصویب هیات‌مدیره است.
    تبصره 3: غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال هر یک از اعضا در جلسات، منجر به لغو عضویت می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت اعضا با رئیس کمیسون است. عضویت مجدد اعضایی که از این طریق لغو عضویت می‌شوند، از طریق معرفی مجدد رئیس کمیسیون و تصویب هیات‌مدیره امکان‌پذیر است. 
    تبصره 4: اعضای کمیسیون باید تا 24 ساعت قبل از جلسه حضور یا عدم حضور خود را به دبیر کمیسیون اعلام کنند.
    4-4. هر یک از اعضای کمیسیون می‌تواند موضوع یا موضوعات پیشنهادی خود را حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری جلسه برای گنجاندن در دستور جلسه، به دبیر کمیسیون ارائه کنند.
    4-5. تشکیل جلسات با ارسال دعوت‌نامه و توسط دبیر کمیسیون، به اعضا اطلاع‌رسانی می‌شود.
    4-6. دستورکار هر جلسه حداقل 24 ساعت قبل از جلسه پس از تأیید رئیس کمیسیون، توسط دبیر جلسه به اطلاع اعضا خواهد رسید.
    4-7. صورتجلسات کمیسیون توسط دبیر کمیسیون ظرف مدت 48 ساعت تنظیم و به تایید رئیس کمیسیون می‌رسد.
    4-8. صورتجلسه کمیسیون باید توسط دبیر تنظیم و توسط رئیس کمیسیون تایید شود. صورتجلسه کمیسیون پس از تایید رئیس کمیسیون و امضای اعضای حاضر، از طریق پورتال سازمان منتشر می‌شود.
    4-9. پیگیری اجرای مصوبات برعهده دبیر و در صورت لزوم رئیس کمیسیون است.
    4-10. شرکت هر یک از اعضای هیات‌مدیره و دبیر سازمان در جلسات کمیسیون‌ها، بدون حق رای، آزاد است.
    4-11. حضور فرد مهمان در جلسه کمیسیون، با تایید رئیس‌کمیسیون، بدون حق رای، امکان‌پذیر است.
     
    ماده 5) گزارش‌دهی کمیسیون
    5-1. رئیس کمیسیون موظف است در بازه‌های زمانی مختلف (به صورت پیش‌فرض، سه ماهه) گزارش عملکرد کمیسیون را تهیه و به هیات‌مدیره ارائه کند. 
    5-2. رئیس کمیسیون موظف است حسب نیاز کمیسیون، شرایط بازار یا تشخیص هیات‌مدیره، نسبت به تهیه گزارش‌های تخصصی مورد نیاز اقدام کند.
    5-3. هیات‌مدیره می‌تواند حسب نیاز و به منظور بررسی گزارش‌های عملکرد و تخصصی، انجام هماهنگی‌های ضروری، نحوه اجرای مصوبات کمیسیون یا موارد مشابه، از رئیس یا  قائم‌مقام کمیسیون برای شرکت در جلسات هیات‌مدیره دعوت کند.
     
    ماده 6) نحوه تشکیل کارگروه‌های تخصصی
    6-1. کمیسیون‌ها براساس نوع فعالیت با درنظر گرفتن اهداف و برنامه مشخص و مدت زمان تعیین شده می‌توانند به صورت موقت نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقدام کنند. مسئولین کارگروه‌ها از میان اعضای کمیسیون و با تصویب کمیسیون انتخاب می‌شوند.
    تبصره: اعضای کارگروه می‌توانند از خارج از اعضای کمیسیون هم انتخاب شوند.
     
    ماده 7) اختیارات و ارتباط کمیسیون و رئیس آن با هیات‌مدیره
    7-1. رئیس کمیسیون مسئولیت انتقال نظرات و گزارش فعالیت‌های کمیسیون به هیات‌‌مدیره و نیز ارجاع کار هیات‌‌مدیره به کمیسیون را برعهده دارد.
    7-2. کلیه مصوبات کمیسیون‌ها که بار مالی،‌ حقوقی و تعهدآور دارند، پس از تصویب هیات‌‌مدیره قابل پیگیری و اجرا هستند.
    تبصره 1: در صورت نیاز به اضطراری بودن اجرای مصوبه کمیسیون، اخذ تایید رئیس‌هیات مدیره سازمان، بدون نیاز به تشکیل جلسه هیات‌مدیره، کفایت می‌کند.
    7-3. رئیس کمیسیون اختیار دارد راساً در خصوص موارد مرتبط با حوزه فعالیت خود در رسانه‌ها مصاحبه و موضع‌گیری کرده و اعضای صنف را در جریان اخبار مربوط قرار دهد.
     
    ماده 8) ارزیابی عملکرد کمیسیون
    چنانچه عملکرد کمیسیون از حیث کمّی یا کیفی توسط هیات‌مدیره مناسب تشخیص داده نشود، هیات‌مدیره می‌تواند، در خصوص اخذ تصمیم‌های مقتضی برای عزل اعضا، رئیس کمیسیون و انحلال آن اقدام کند (طبق شرایط ماده 3).
     
    ماده 9) کمیسیون‌های موضوعی
    9-1. هیات‌مدیره می‌تواند به منظور انجام وظایف خود، نسبت به تشکیل کمیسیون‌های موضوعی اقدام نماید. ضوابط و مقررات موضوع این آئین‌نامه، به استثنای مفاد ماده (3)، در مورد کمیسیون‌های موضوعی نافذ است.
    9-2. رئیس هر کمیسیون موضوعی از بین اعضای هیات‌مدیره یا دبیر سازمان، با انتخاب و تصویب هیات‌مدیره منصوب می‌شود.
    9-3. اعضای هر کمیسیون موضوعی با معرفی رئیس کمیسیون و تصویب هیات‌مدیره تعیین می‌شوند.
     
    ماده 10) ارتباط با دبیرخانه
    10-1. دبیر کمیسیون مسئول ارتباط کمیسیون با دبیرخانه سازمان است.
    10-2. دبیرکمیسیون موظف است گزارش عملکرد کمیسیون را پس از تهیه و قبل از ارایه به هیات‌مدیره، به تایید رئیس کمیسیون برساند.
    10-3. نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه و گزارش‌دهی مستمر از فعالیت کمیسیون‌ها، بر عهده دبیر سازمان است. 
     
    ماده 11) نسخ مقررات مغایر
    این آئین‌نامه در تاریخ 1396/11/29 به تصویب هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران رسیده و از این تاریخ کلیه مقررات مغایر، منسوخ و فاقد اعتبار است.

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان