•  
    دستورالعمل عضویت دایرکتوری تجاری
    راهنمای تکمیل پروفایل تجاری اعضاء سازمان

    همکار گرامی
    با سلام
    ضمن قدردانی از حسن همکاری شما جهت تکمیل پروفایل تجاری خود در سایت سازمان، توجه به نکاتی که در فایل پیوست ذکر شده است، در تسریع و بهبود این فرآیند می تواند موثر باشد.

     فایل
     
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان