•  
    هیات مدیره دوره پنجم

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمدباقر اثنی عشری
    سمت سازمانی: رییس هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: پویندگان راز ستاره شمال
     
    آرای ماخوذه از صنف: 735 رای
    نام و نام خانوادگی: محمدعلی یوسفی زاده
    سمت سازمانی: نایب رییس هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: انتقال داده های آسیا تک
     
    آرای ماخوذه از صنف: 966 رای
    نام و نام خانوادگی: شهاب جوانمردی
    سمت سازمانی: نایب رییس هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: فناپ
     
    آرای ماخوذه از صنف: 786 رای
     
    نام و نام خانوادگی: محمدرضا حدادی
    سمت سازمانی: خزانه دار
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: برید سامانه نوین
     
    آرای ماخوذه از صنف: 732 رای
     
    نام و نام خانوادگی: وحید تائب
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: تیام شبکه
     
    آرای ماخوذه از صنف: 869 رای
     
    نام و نام خانوادگی: رضا کرمی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: مهندسی نرم افزاری گلستان
     
    آرای ماخوذه از صنف: 826 رای
    نام و نام خانوادگی: سیدعلی آذرکار
    سمت سازمانی: عضوهیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: مهندسی پدید پرداز
     
    آرای ماخوذه از صنف: 772 رای
     
    نام و نام خانوادگی: مریم خاوازی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: آدران رایانه
     
    آرای ماخوذه از صنف: 730 رای
     
    نام و نام خانوادگی: سعید محمدی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: نوآوران فن آوازه
     
    آرای ماخوذه از صنف: 721 رای
     
    نام و نام خانوادگی: جعفر محمدی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: سامانه نگار آتنا
     
    آرای ماخوذه از صنف: 692 رای
     
    نام و نام خانوادگی: حسام میرآرمندهی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: آوای هوشمند هزار دستان
     
    آرای ماخوذه از صنف: 666 رای
     
    نام و نام خانوادگی: پرشاد صفائی فراهانی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: داده کاوان هوشمند
     
    آرای ماخوذه از صنف: 623رای
     
    نام و نام خانوادگی: سیدمحمد فاطمی اردکانی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
     
    آرای ماخوذه از صنف: 622 رای
     
    نام و نام خانوادگی: احسان اله مدیری
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: صنایع ارتباطی نانو تراشه پارس
     
    آرای ماخوذه از صنف: 556 رای
     
    نام و نام خانوادگی: سیامک غنیمی فرد
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه فروشگاه ها
    نام فروشگاه: آپادانا
     
    آرای ماخوذه از صنف: 10 رای
     
    نام و نام خانوادگی: حمید توسلی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه فروشگاه ها
    نام فروشگاه: بهین تکنولوژی
     
    آرای ماخوذه از صنف: 8 رای
     
    نام و نام خانوادگی: احسان بیات بیدکربه
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره 
    شاخه فروشگاه ها
    نام فروشگاه: آوات
     
    آرای ماخوذه از صنف: 7 رای
     
    نام و نام خانوادگی: علیرضا کشاورز جمشیدیان
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی
     
     
    آرای ماخوذه از صنف: 121 رای
     
    نام و نام خانوادگی: مهرداد خداوردیان
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی
     
     
    آرای ماخوذه از صنف: 120 رای
     
    نام و نام خانوادگی: مجتبی مددخانی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی
     
     
    آرای ماخوذه از صنف: 98 رای
     
    نام و نام خانوادگی: حمید یزدانی صابونی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: امید ژرف نگر
     
    آرای ماخوذه از صنف: 530 رای
     
    نام و نام خانوادگی: حمید بابادینیا
    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: گیلاس کامپیوتر
     
    آرای ماخوذه از صنف: 482 رای
     
    نام و نام خانوادگی: مازیار گنجه ای
    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: کاریار ارقام
     
    آرای ماخوذه از صنف: 448 رای
     
    نام و نام خانوادگی: بابک صالحی
    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیات مدیره
    شاخه فروشگاه ها
    نام فروشگاه : وب سیستم
     
    آرای ماخوذه از صنف: 3 رای
     
    نام و نام خانوادگی: علی عباس نژاد
    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیات مدیره
    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی
     
     
    آرای ماخوذه از صنف: 91 رای
     
    نام و نام خانوادگی: حسین اسلامی
    سمت سازمانی: بازرس اصلی
    شاخه بازرس
    نام شرکت: گروه داده پردازی بانک پارسیان
     
    آرای ماخوذه از صنف: 
     
    نام و نام خانوادگی: عبدالرضا زندیه وکیلی
    سمت سازمانی: بازرس علی البدل
    شاخه بازرس
    نام شرکت: فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
     
    آرای ماخوذه از صنف: 259 رای

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان