•  
    مراحل رسیدگی و ثبت شکایت

    آغاز فرآیند رسیدگی در شورای انتظامی مستلزم اقامه و ثبت الکترونیکی در پورتال شورای انتظامی استان است. 
    شاکی شرح شکایت صنفی خود را در فرم شکایت الکترونیکی از منوی شورای انتظامی، بخش ثبت شکایات بدوی ثبت نموده و دلایل و مستندات خود را نیز ضمیمه شکایت کند. 
     
    شاکی ‌باید هزینه دادرسی را به شماره حساب سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه آپادانا به شماره 2-10101433-8100-320 به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران واریز کند. در غیر این‌صورت به شکایت وی رسیدگی نخواهد شد.
    هزینه دادرسی در مواردی که شاکی شخص حقیقی باشد، مبلغ 3.000.000 ریال است.
    هزینه دادرسی در مواردی که شاکی شخص حقوقی باشد، مبلغ 3.000.000 ریال است. 
     
    با وصول شکایت، دبیر شورا شکایات رسیده را به نظر ریاست شورا می‌رساند که در صورت تشخیص ریاست شورا مبنی بر فوریت رسیدگی، شکایت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت دبیر شورا پس از تشکیل پرونده با رعایت نوبت، تعیین وقت می‌‏کند.
     تشکیل جلسات شورا حداقل ماهیانه یک بار خواهد بود و با حضور اکثریت اعضا جلسه رسمیت خواهد یافت. 
     
    تبصره 1: در صورت نیاز، جلسات کارشناسی دیگری برای بررسی فنی مورد شکایت برگزار خواهد شد.
    پس از تعیین وقت رسیدگی، دبیر شورا دعوتنامه‌ای برای طرفین شکایت برای ابلاغ ارسال خواهد کرد. در دعوتنامه شاکی و مشتکی‏‌عنه وقت، مکان و علت حضور قید خواهد شد. چنانچه در محل اعلامی، مشتکی‌‏عنه شناسایی نشود، مراتب به شاکی اعلام شده تا نشانی درست یا جدید مشتکی‌‏عنه را ارایه کند.
    در صورت عجز شاکی از اعلام آدرس مشتکی‏‌عنه و عدم وجود آدرس جدید در پرونده عضویت وی، امکان رسیدگی به پرونده وجود نخواهد داشت.
     
    تبصره 2: در دعوتنامه مشتکی‌‏عنه قید خواهد شد در صورت عدم امکان حضور چنانچه لایحه دفاعیه یا مدارک و مستندات در خصوص شکایت مطروحه دارند ظرف مدت 72 ساعت از زمان ابلاغ دعوتنامه تحویل دبیرخانه شورا کنند.
     
    تبصره 3: دبیر شورا در وقت مقرر شکایت را به ضمیمه پرونده عضویت مشتکی‏‌عنه به شورای انتظامی استان ارسال خواهد کرد.
    عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است؛ لیکن عدم حضور مشتکی‏‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. در صورت درخواست مشتکی‌‏عنه برای حضور، شورا موظف به دعوت از وی است. مشتکی‏‌عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل یا نماینده تام‌الاختیار خود معرفی می‌‏کند.
     
    تبصره 4: هر یک از طرفین شکایت و وکلا یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان مکلف هستند با در دست داشتن معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر در جلسه شورا شرکت کنند.
    شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله است.
    اگر شورای انتظامی استان، شکایتی را وارد نداند یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد،  نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. 
     
    تبصره  5: هر گاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع مزبور مانع از اجرای مجازات‏‌های انتظامی اعضا نخواهد بود. 
     
    شرایط ثبت و رسیدگی شکایت
    1. هزینه رسیدگی پس از ثبت شکایت قابل استرداد نخواهد بود.
    2. تمامی ابلاغیه‌‏ها به شاکی به صورت الکترونیکی (در قالب پست الکترونیکی) خواهد بود. اطلاع‌‏رسانی در خصوص وضعیت پرونده نیز از طریق ارسال پیامک خواهد بود.
    3. در صورت تقاضای کارشناسی توسط هر یک از طرفین، هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی خواهد بود. هزینه کارشناسی توسط شورا معین و به متقاضی اعلام می‏‌شود.
     
   • درخواست عضویت در باشگاه مشتریان
    دریافت فایل اکسل مشخصات متقاضیان
    نمونه نامه درخواست کارت
    نمونه نامه معرفی نماینده جهت دریافت کارت
    درخواست ارایه خدمت در باشگاه مشتریان
    دریافت تفاهم‌نامه صدور ایران کارت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان