•  
    اتاقک مرکز داده / محصول
    کلیدواژه: اتاقک مرکز داده
    بااستفاده از اتاقک، امکان پیاده سازی راه کارهای مختلف مرکز داده تحت چهار راهکار اتاقک سرد، اتاقک گرم، راهروی تک ردیفه و راهروی سرد امکان پذیر می گردد.
    از مزایای اتاقک می توان به مدیریت در توزیع هوای سرد و جلوگیری از ایجاد نقاط داغ، عدم نیاز به کف کاذب، قابلیت های توسعه پذیری، انعطاف پذیری، چند بخشی بودن، سرویس پذیری و کاهش هزینه ها اشاره نمود.
    کالای مورد اشاره مجهز به ماژول روشنایی در سقف با تامین 500 لوکس نور، ترانک سقفی جهت عبور کابل ها به منظور رفع نیاز از نردبان کابل، سیستم ارت یکپارچه، امکان نصب سیستم هایی نظیر سنسور حرکتی به منظور کنترل ماژول روشنایی،سیستم BMS، سیستم کنترل تردد، سیستم کنترل دسترسی بر روی درب ورودی، سنسور کنترل نشتی، سیستم اعلام و اطفای حریق، سیستم رطوبت ساز است.
    همچنین این کالا امکان تولید سفارشی بر اساس فضا، بودجه و شرایط مشتریان را داراست.
    مشاهده محصولات / خدمات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان