• فرم درخواست ارایه خدمات اختصاصی به اعضای باشگاه مشتریان
    ردیف سوال
    1 * نام شرکت / مجموعه

    2 * نام تجاری شرکت / محصول شرکت

    3 کد عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

    4 * شرح خدمت یا محصول

    5 * چگونگی ارایه تخفیف (بازه زمانی، درصد تخفیف، محصولات / خدمات مشمول تخفیف و...)

    6 * تلفن شرکت

    7 * نام و نام خانوادگی نماینده

    8 * سمت سازمانی نماینده

    9 * تلفن همراه نماینده

    10 * پست الکترونیکی نماینده


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان