• نظرسنجی ECE2
    ردیف سوال
    1 * نام و نام خانوادگی

    2 * نام شرکت

    3 تلفن

    4 * ایمیل

    5 * توضیحات

    6 بارگذاری فایل


    فایل‌های مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, pdf, txt, text, xls, xlsx

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان