• معرفی سازمان

     


     

    درباره سازمان نظام صنفی رایانه ای و تاریخچه آن

    سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،  از تیرماه سال 1384 براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار (مصوب 1379/10/4  مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب ( 1383/4/24 فعالیت خود را آغاز کرده است.
    هدف و ماموریت این سازمان، تنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولت در حوزه  فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای است.
    سازمان نظام صنفی رایانه ای پیش از سال 1384، در قالب انجمن شرکت های انفورماتیک از سال 1373 فعال بوده است. تا به امروز سازمان نظام صنفی رایانه ای در 29 استان کشور تشکیل شده است.
    در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان حافظ منافع بخش خصوصی، به عنوان بازوی مشورتی دولت و حاکمیت درسطوح کلان و سیاست گذار حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات، نقش و جایگاه تعیین کننده ای دارد.
     ارتباط مستمر و تنگاتنگ مدیران این سازمان از یک سو با فعالان خصوصی حوزه رایانه  و از سوی دیگر با بدنه دولت طی سال های اخیر موجب شده، تا ضمن به روزآوری قوانین ICT، بخش خصوصی بتواند ضمن حل مشکلات تجاری خود ، در اتخاذ تصمیم های دولت در حوزه فاوا تاثیر گذار باشد.


    اعضای سازمان چه کسانی هستند؟


    طبق قانون مجلس و مصوبه هیات وزیران ،تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل شرکت ها، فروشگاه ها، مشاوران و کارشناسان این حوزه باید عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای  باشند.
    در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه ای تنها در استان تهران دارای 4600 عضو حقیقی و حقوقی است. بر طبق آخرین آمار، تعداد کل اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای در کل استان ها حدود 15 هزار نفر برآورد شده است.


    درباره ساختار سازمان نظام صنفی رایانه ای


    هر یک از نظام های استانی  سازمان نظام صنفی رایانه ای ،هر سه سال یکبار براساس اصول دموکراسی با برگزاری مجمع و انتخابات، هیات مدیره‌ای متشکل از 6 الی 26 نفر را شکل می دهند و  فعالیت صنفی خود را آغاز می کنند.
    با شکل گیری هیات مدیره های استانی، انتخابات شورای مرکزی میان کل استان ها برگزار می شود تا در نهایت سه نفر از برگزیدگان صنف از کل کشور به شخص  رئیس جمهور  برای اخذ حکم ریاست سازمان معرفی شوند و رئیس جمهور بر اساس صلاحدید،یک نفر را به عنوان رئیس سازمان انتخاب خواهد کرد. در حقیقت سازمان نظام صنفی رایانه ای جزو معدود تشکل های مردم نهاد است که رئیس آن را رئیس جمهور انتخاب می کند.


     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان