• تی نت

    فهرست دوره های تی نت

    ردیف تاریخ برگزاری عنوان دوره ارایه کننده مستندات
    1 09/03/1395 اینترنت چیزها خلیل بسطامی دانلود
    2 24/05/1395 مراکز داده به زبان ساده امیر قربانعلی دانلود
    3 07/06/1395 کنترل اشیا توسط مغز سیدعلی اکبر جعفری دانلود
    4 11/07/1395 جلوگیری از نشت داده محمدرضا مهرآزما دانلود
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان