•  
    ثبت شکایت تجدید نظر

    شورای انتظامی تجدید نظر

    شیوه طرح شکایت تجدیدنظر
    1) ثبت شکایت تجدیدنظر
    • آغاز فرآیند رسیدگی در شورای انتظامی تجدیدنظر مستلزم اقامه و ثبت الکترونیکی در پورتال شورای انتظامی استان است.
    • تجدیدنظرخواه شرح شکایت صنفی خود را در فرم شکایت الکترونیکی از گزینه شورای انتظامی، بخش شکایت تجدیدنظر ثبت نموده و دلایل و مستندات خود را نیز ضمیمه شکایت کند.
    • تجدیدنظرخواه ‌باید هزینه رسیدگی به مبلغ 4.360.000 ریال (با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده) به شماره حساب سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه آپادانا به شماره 2-10101433-8100-320 به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران واریز کند. در غیر این‌صورت به شکایت وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
     
    2) رسیدگی به شکایت
    • در صورت تشخیص شورای انتظامی تجدیدنظر به رسیدگی با حضور طرفین پرونده، وقت رسیدگی حضوری تعیین می‌شود. دبیر شورا دعوت نامه‌ای برای طرفین شکایت ارسال می‌کند. در دعوت‏نامه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده زمان، مکان و علت حضور قید می‏‌شود. عدم حضور تجدیدنظرخواه یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است؛ لیکن عدم حضور تجدیدنظرخوانده  مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نمی‌‏شود. تجدیدنظرخوانده در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل یا نماینده تام‌الاختیار خود معرفی می‌‏کند.
    • هر یک از طرفین شکایت و وکلا یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان مکلف هستند با در دست داشتن  وکالتنامه یا معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر در جلسه شورا انتظامی تجدیدنظر شرکت کنند.
     
    3) شرایط ثبت و رسیدگی شکایت
    • هزینه رسیدگی پس از ثبت شکایت قابل استرداد نیست.
    • کلیه ابلاغیه‌‏ها به طرفین پرونده به صورت پست الکترونیکی اعلام می‏‌شود. 
    • در صورت تقاضای کارشناسی توسط هر یک از طرفین و موافقت شورای انتظامی تجدیدنظر، حق‏‌الزحمه کارشناس بر عهده متقاضی است. حق‌‏الزحمه کارشناس توسط شورا تعیین و به متقاضی اعلام می‏‌شود.

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان