• کمیسیون SAP

     -

    برنامه جلسات

     سه‌شنبه‌های آخر ماه

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • فهرست جلسات برگزارشده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    جلسه 03 کمیسیون SAP دوره پنجم ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ 08:30 تا 10:30
    جلسه 02 کمیسیون SAP دوره پنجم ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ 08:30 تا 10:30
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان